Logowanie


Regulamin wizytówki

 

REGULAMIN

Korzystania z Gabinetu Doradztwa Duchowego Pokrewnych Dusz

1) Regulamin określa warunki korzystania z modułu Gabinet Doradztwa Duchowego Pokrewnych Dusz na portalu www.pokrewnedusze.pl
2) Właścicielem portalu jest SOVILO Emma Czubak 02-701 Warszawa ul. W. Żywnego 12 m 117 NIP 1180747875 REGON 142936410, adres korespondecyjny: Ul. Przeskok 5/7 m 12 05-803 Pruszków

1. Definicje

1) Moduł/ Gabinet Doradztwa Duchowego na portalu www.pokrewnedusze.pl
2) Użytkownik - osoba która korzysta z i usług doradców świadczonych za pośrednictwem Modułu.
3) Doradca - niezależny ekspert dziedziny ezoteryki, świadczący odpłatne usługi telefoniczne/sms/ /email za pośrednictwem Modułu.
4) Właściciel - właściciel portalu internetowego www.pokrewnedusze.pl
5) Serwis/portal - portal www.pokrewnedusze.pl

2. Przedmiot i zakres usług

1) Celem Modułu jest pośrednictwo w zakresie zawierania i realizacji umów o świadczenie usług doradztwa (horoskopów, wróżb, ezoteryki itp.) pomiędzy Użytkownikami a Doradcami
2) Użytkownikiem Modułu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat.
3) Właściciel zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu do Modułu  bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników.
4) Użytkownicy oraz doradcy, którzy dokonali rejestracji w serwisie, mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych lub też ich usunięcia zgodnie z obowiązującym prawem
5) Użytkownicy/Doradcy Modułu poprzez fakt korzystania z usług wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Właściciela serwisu ich danych osobowych dla potrzeb realizacji usług  w Module oraz do otrzymywania informacji dotyczących nowych usług i akcji uruchamianych w ramach serwisu oraz 
korzystania z Modułu.
6) Moduł spełnia jedynie funkcję rozrywkową i nie może być podstawą do podejmowania ważnych decyzji życiowych przez użytkownika.
3. Zasady korzystania z modułu:
1) W celu skorzystania z usług doradcy użytkownik dokona połączenia poprzez wskazany na wizytówce doradcy numer telefonu lub sms o podwyższonej płatności.
2) Połączenie z doradcą jest możliwe jedynie w godzinach jego przyjęć, podanych do wiadomości w jego wizytówce na portalu oraz poprzez podane w jego wizytówce dane kontaktowe.
3) W przypadku gdy wybrany doradca nie jest dostępny lub nie może podjąc rozmowy lub sms, system przełącza do następnego wolnego doradcy.


4. Odpowiedzialność Właściciela serwisu

1) Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz aktualność informacji przekazywanych przez Doradców oraz Użytkowników poprzez moduł/serwis www.pokrewnedusze.pl
2) Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Doradców i Użytkowników za przerwy w działaniu modułu/serwisu w tym m.in:
- brakiem możliwości korzystania ze strony internetowej
- brakiem możliwości realizacji połączeń głosowych
- brakiem możliwości realizacji usług SMS
- brakiem możliwości realizacji usług EMAIL
- utraty danych
- przerwami oraz opóźnieniami transmisji
- brakiem dostępności usług telekomunikacyjnych
- okolicznościami natury siły wyższej (huragan, pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.)
- przyczynami niezwiązanymi bezpośrednio z Właścicielem serwisu 

3) Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści przekazywane przez Doradców i Użytkowników poprzez kanały komunikacji (telefon, sms, mail)
4) Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność doradcy w godzinach jego dyżurów określonych na wizytówce w module.
5) Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakość przekazywanych informacji przez Doradców. W przypadku stwierdzenia wykorzystywania Modułu niezgodnie z jej przeznaczeniem, właściciel może zablokować konto Doradcy lub Użytkownika oraz wstrzymać wypłatę prowizji
5) Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich przez Użytkownika lub Doradcę w tym również praw wynikających z przepisów o ochronie intelektualnej oraz praw osób trzecich
6) Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie danych poufnych przez Doradców lub Użytkowników (np. udostępnienia haseł do kont)
7) Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez Użytkowników lub Doradców Platformy

5. Prawa Autorskie

1) Wszystkie elementy serwisu internetowego/modułu www.pokrewnedusze.pl są chronione prawem autorskim (szata graficzna, treści, zdjęcia, dźwięki i inne materiały) za wyjątkiem materiałów publikowanych przez inne osoby (np. Doradców lub Użytkowników). Materiały udostępnione przez Doradców lub Użytkowników mogą być chronione prawami ich właścicieli.

6. Reklamacje

1) Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z serwisu-modułu należy kierować pisemnie na adres korespondencyjny Właściciela serwisu oraz na adres e-mail sovilo@op.pl.
2) Właściciel serwisu będzie rozpatrywał reklamacje w terminie do 14 dni roboczych od momentu otrzymania reklamacji. W szczególnych przypadkach (np. uzyskanie dodatkowych informacji od operatorów) proces ten może zostać wydłużony o czym osoba zainteresowana zostanie powiadomiona.
3) Wszelkie problemy należy zgłaszać na adres sovilo@op.pl

7. Postanowienia Końcowe

1) Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w dowolnej chwili poprzez Właściciela serwisu.
2) Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.pokrewnedusze.pl
3) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie umowa zawarta pomiędzy Doradcą, a Właścicielem serwisu.
4) Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 14.06.2013

 












Projekt i realizacja > Panam.pl
zamknij

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLITYKI PLIKÓW COOKIES

Informujemy, że do celów optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie i dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.