Logowanie


Co to jest numerologia?

Interpretacja liczb i umiejętność odczytywania przypisanych do nich cech to jedna z ważnych i cieszących się dużą popularnością dziedzin ezoteryki. Współcześnie numerologia to przede wszystkim umiejętność odczytywania określonych cech i zachowań na podstawie daty urodzenia danej osoby, a także na podstawie przypisanego do tej osoby imienia i nazwiska. W ten sposób można nie tylko charakteryzować daną osobę, określając jej silne i słabe strony, ale także do pewnego stopnia prognozować jej przyszłość, wskazując kierunek, w jakim powinna podążać, aby osiągnąć życiowy sukces. Oczywiście dla każdego z nas sukces może mieć nieco inne znaczenie. W związku z tym samo wróżenie z liczb nigdy nie powinno ograniczać się jedynie do poznania ogólnej daty urodzenia danej osoby. Potrzebne są dodatkowe liczby związane z tą osobą. Stąd wróży się również z imienia nazwiska, nazwy miesiąca czy dnia tygodnia, w którym taka osoba przyszła na świat itd. Dopiero dzięki poznaniu szeregu liczb przypisanych do danej osoby można przygotować szczegółową i skuteczną wróżbę.

 

Numerologia opiera się na podstawowych liczbach 1-9, którym przypisuje się różną wartość określaną mianem wibracji. Oczywiście każda z liczb, zgodnie z doświadczeniem wróżbity, a także ogólną wiedzą numerologiczną posiada przypisany do niej zespół cech i wartości. Na tej podstawie można dokonać opisu charakterystyki danej osoby, cech jej charakteru, jej zalet i wad. Numerologia okazuje się zatem niezwykle użyteczną metodą, gdy na przykład chcemy stworzyć ogólną charakterystykę nowo poznanej osoby. Właściwa interpretacja cyfr pozwoli nam określić, czy warto z taką osobą wchodzić w głębsze racje, czy też lepiej zrezygnować z nowej znajomości. Oczywiście wróżby tego typu to wciąż jedynie wskazówka, a nie otwarty przekaz. Wiele zależy bowiem od umiejętności i wiedzy osoby, która dokonuje tego typu interpretacji. Jeśli zależy nam na uzyskaniu bardziej wyraźnego przekazu, warto korzystać z pomocy doświadczonych osób, dla których numerologia nie ma żadnych tajemnic.

 

Jak poznać swoją liczbę urodzenia?

Najpopularniejszy sposób na poznanie swojej liczby to zsumowanie dokładnej daty urodzenia, tak by uzyskać wynik jednocyfrowy, w zakresie cyfr od 1 do 9. Jeśli ktoś urodził się 12 stycznia 1965 roku, zapis będzie wyglądał następująco: 1+2+1(styczeń to pierwszy miesiąc)+1+9+6+5=25=2+5=7. Liczbą urodzenia takiej osoby jest cyfra siedem. Osoba, dla której wykonano wróżbę jest zatem numerologiczną siódemką, z czym związany jest zespół cech i typowych zachowań przypisanych do cyfry 7.  

 

Wibracja numerologiczna 1

 

Jedynka jest symbolem człowieka stworzonego, jest elementem męskim (yang)symbolizuje sukces osiągnięty dzięki sile woli, autorytetowi i zaufaniu do samego siebie. Reprezentuje szczerość, lojalność i nieustępliwość. To entuzjasta, który chce być szczerze kochany i podziwiany. Jest często samotny pomimo popularności. W negatywnym aspekcie może być zarozumiały, egoistyczny i despotyczny. Może go cechować nieumiejętność współpracy, słuchania i kochania.

 

- w sensie pozytywnym: spełnienie, sukces w życiu, umiejętne kierowanie innymi. Zdobywanie uznania. Entuzjazm, twórczość, oryginalność, inicjatywa, nastawienie na rozwój własny. To osoba zdolna podbić świat, rozwiązać każdy problem, dumna i ambitna.

- w sensie negatywnym: zarozumiałość, nadmierny spryt, karierowiczowstwo, egoizm, dążenie do władzy za wszelką cenę. Samotność i odrzucenie przez otoczenie, manipulacja innymi, nerwowość na swoim punkcie.

 

Lekcja życiowa: samorealizacja, budowanie własnej osobowości, używanie autorytetu w szczytnych celach, uczynienie ze swojego Ego narzędzia przejawu świadomości.

 

Wibracja numerologiczna 2

Dwójka jest symbolem dualizmu natury ludzkiej (symbol yin). Dwójkę reprezentuje pasywność, poddanie, dyplomacja i usłużność a przy tym niepewność i emocjonalność. Dwójka potrzebuje partnerstwa, bycia razem, zrozumienia, ciepła i miłości.

To człowiek, który skutecznie wypełnia polecenia, jest usłużny i życzliwy o dużej zdolności do adaptacji w każdych warunkach. Cierpliwy, uczuciowy, sentymentalny i towarzyski a przy tym zbyt przywiązany do przyszłości. Jest dyplomatą, człowiekiem pełnym fantazji i marzeń, intuicyjnym i nastawionym pokojowo.

 

- w sensie pozytywnym: szczęśliwy związek, dobrzy przyjaciele, bogate życie uczuciowe. Harmonia, towarzyskość, piękno wewnętrzne, skromność, niesienie pomocy, gościnność, delikatność, prostota, spokój, uczuciowość, tolerancja.

- w sensie negatywnym: nieszczęśliwy związek, rozwód, nadmierna uczuciowość i zależność od innych, konieczność podporządkowania się, nieśmiałość, niepewność, naiwność, zmienność, hipokryzja.

 

Lekcja życiowa: nauka współpracy, życia w grupie, w społeczeństwie, nauka słuchania i okazywania uczuć, wykonywania poleceń bez całkowitego podporządkowania się. Musi nauczyć się rozumieć i kontrolować własne emocje.

 

Wibracja numerologiczna 3

Trójka to osoba afirmująca życie, wspólne dzieło pierwiastka męskiego i żeńskiego. Reprezentuje twórczą ekspresję i radość życia, kreacji. Osoba błyskotliwa i aktywna o dużej umiejętności adaptacji. Lubi podróże i aktywność. Wesoły, optymistyczny i przekonujący, o żywym umyśle i talentach literackich i oratorskich o oryginalnych pomysłach. Zdarza się jednak, że jest niekontaktowy, zamknięty, neurotyczny i nietolerancyjny.

 

w sensie pozytywnym: szczęście, równowaga, artyzm, szczere przyjaźnie. Potrzeba wyrażania siebie i twórcza postawa w różnych dziedzinach życia, inteligencja, wyobraźnia, czułość, kultura i wykształcenie, Logika, bezstronność.

w sensie negatywnym: konflikty i samotność, krytyka i agresja słowna, zawiść, zazdrość, nieposłuszeństwo, nadmierna zmysłowość i potrzeba akceptacji, pretensjonalność i kiczowatość, kapryśność, kokieteria.

Lekcja życiowa: powinna znaleźć swój własny środek ekspresji, nauczyć się wyrażać swoje myśli i uczucia, znaleźć własny środek komunikacji z innymi, opanować życie w harmonii i w równowadze.

 

Wibracja numerologiczna 4

Czwórka reprezentuje ziemię i materię, daje jej to poczucie stabilności i bezpieczeństwa,. Życie czwórki to praca, dająca fundamenty, metodyczny wysiłek i walka o przetrwanie. Może się wiązać z rutyną i powtarzalnością jest też jednak symbolem wzrostu duchowego, przejawiania się ducha i umysłu dzięki cierpliwości i pracy.

Czwórka potrafi konkretyzować swoje zamiary, osiągając pozycję społeczną i uznanie.

 

w sensie pozytywnym: stabilność, solidność, wytrwałość, równowaga, pracowitość, wierność, odwaga, inwencja, prawość, rygor i porządek, zmysł organizacyjny i administracyjny, wola, rzetelność, skuteczność i stanowczość.

w sensie negatywnym: bieda, kruchość, skąpstwo, nędza, upór, konserwatyzm, nieustępliwość, zachowawczość, brak woli i wytrwałości, ograniczenie umysłu.

 

Lekcja życiowa: czwórka powinna traktować pracę jako czynnik rozwoju, uczyć się akceptacji samego siebie i swojego życia. Powinna utrzymywać równowagę, rozpoznać i uznać swoje ograniczenia ze świadomością, że są one niezbędne ale nie są ostateczne.

 

Wibracja numerologiczna 5

Piątka to człowiek w trakcie ciągłego procesu tworzenia, w ciągu zmian i zmieniających się okoliczności i działań. Aspekt sensualny człowieka poznającego świat za pośrednictwem pięciu zmysłów fizycznych, nieustająco poznający świat, również za pośrednictwem związków i doświadczeń na własnej skórze.

W sensie pozytywnym: podróże, handel, ciekawość, przygody zmysłowe i uczuciowe, szczęście, wiara, właściwości uzdrawiające. Psycholog, osobowość magnetyczna, przed którą trudno się oprzeć. Dyplomacja, łaskawość, wyrozumiałość, uczciwość. Zaspokojona potrzeba poznania.

W sensie negatywnym: cierpienie, nieszczęście, bieda, niepokój, impulsywność, ekstrawagancja, moralizatorstwo, nietolerancja, narcyzm, fanatyzm. Zarozumiałość, niecierpliwość, lenistwo, zbytnia potrzeba doświadczania wszystkiego na własnej skórze, intryganctwo i nieopanowana zmysłowość.

 

Lekcja życiowa: nauczyć się korzystać ze swojej wolności bez ranienia innych, nauczyć się akceptować i inicjować zmiany.

 

 Wibracja numerologiczna 6

Szóstka to człowiek potrzebujący miłości, kontaktu z drugim człowiekiem i stworzeniem z nim więzi, związku, rodziny. Przejmuje odpowiedzialność nie tylko za siebie ale za stworzone gniazdo, za rodzinę. Jest też autorytetem w środowisku społecznym i rodzinnym, mistrzem.

 

W sensie pozytywnym: harmonia, zmysł piękna, talent artystyczny, udane małżeństwo, spełniona, kochająca się rodzina, uczuciowość, tolerancja, otwartość na miłość, wrażliwość, altruizm, szczerość, intuicja, odpowiedzialność.

W sensie negatywnym: rozwód, konflikt, udręka, problemy uczuciowe i seksualne, brak odpowiedzialności w sferze osobistej i zawodowej, zazdrość, podejrzliwość, niezdecydowanie, krytykanctwo, niepokój, uwodzicielstwo.

Lekcja życiowa:

Pielęgnować harmonię wewnętrzną, nauczyć się równowagi pomiędzy dawaniem i braniem, nauczyć się odpowiedzialności, wykonywać swoje obowiązki.

 

Wibracja numerologiczna 7

Człowiek o poczucie osiągnięcia stabilizacji materialnej, który może się już zwrócić ku sprawom duchowym i być przewodnikiem, doradcą dla innych. Dbający o relaks i odpoczynek, spokojny o byt bo wiedzący, że materia to nie wszystko. Umiejący analizować wydarzenia i rzeczywistość z pozycji obserwatora, mędrca.

W sensie pozytywnym: wiedza, uduchowienie, doświadczenie wewnętrzne, inteligencja, umiejętność rozwiązywania konfliktów, panowanie nad sobą, poznanie prawdziwych wartości. Sprawność fizyczna, zręczność, niezależność, odwaga, współczucie, intuicja i talent.

Magnetyzm.

W sensie negatywnym: egocentryzm, dominacja, skłonność do tyranii, ambicja, zarozumiałość, potrzeba poklasku. Skłonność do przeciążania się pracą, nadaktywność, bieda, samotność, potrzeba ucieczki od rzeczywistości, często w nałogi.

Lekcja życiowa: poszukiwanie wartości duchowych i harmonii ze światem.

 

Wibracja numerologiczna 8

Człowiek panujący nad materią i doświadczający karmy. Co sieje to zbiera na każdym planie, wyrównanie zysków i strat. Dawanie i otrzymywanie, opanowanie praw materialnych i ciągłe doskonalenie.

W sensie pozytywnym: władza, moc, organizacja, prawość, sukces, w tym finansowy, zmysł do interesów, talent do nauk ścisłych, prestiż. Ewolucja duchowa, dyscyplina i koncentracja, wielka siła fizyczna i wytrwałość, umiejętność planowania, dobra organizacja, logika, zmysł praktyczny. Równowaga emocjonalna i sprawiedliwość.

W sensie negatywnym: ruina, destrukcja, wypadki, klęska, konserwatyzm, egoizm, skąpstwo, brutalność, zawiść, natręctwo, brak równowagi. Surowość, nieustępliwość, upór, nieuczciwość, pasja i ekstremizm.

 

Lekcja życiowa: zrozumieć prawdziwą wartość pieniądza, który jest rodzajem energetycznej wymiany, znaleźć swoje miejsce w rzeczywistości materialnej, używać władzy z umiarem i w uczciwych celach. Dzięki sublimacji wartości materialnych odnaleźć własną ścieżkę rozwoju duchowego.

 

Wibracja numerologiczna 9

Człowiek spełniony, zakończona ścieżka rozwoju, zamknięcie cyklu, współpraca i empatia. Nastawienie na wartości duchowe, poświęcenie.

 

W sensie pozytywnym: talent, idealizm, spełnienie ale i izolacja. Koncentracja, uważność, medytacja, ostrożność, mistycyzm. Oszczędność, skromność, uznanie, rozgłos i sława. Życie publiczne, podróże i kontakty zagraniczne, służenie innym, wcielanie ideałów, które wznoszą ludzkość na wyższy poziom. Bezinteresowność, twórcza intuicja, wrażliwość, jasnowidzenie, zdolności profetyczne.

W sensie negatywnym: impulsywność, upór, skrytość, cierpienie, smutek, skąpstwo, podejrzliwość, ograniczenie, rezygnacja. Straty, kłótnie, emocje, złość, strach, bałagan. Wysługiwanie się innymi.

Lekcja życiowa: otworzyć się na innych m poznać drugiego człowieka i nauczyć się kochać bezwarunkowo.

 

 

 

Projekt i realizacja > Panam.pl
zamknij

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLITYKI PLIKÓW COOKIES

Informujemy, że do celów optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie i dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.